Zaškolovací kurz bodového a odporového svařování ZP 21-1 W01 (D-R 1)

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Získání nejnižší možné odborné způsobilosti k bodovému a odporovému svařovaní.

Určeno pro:
Zaměstnance starší 18 let, zdravotně způsobilé.

Obsahové zaměření:
Bezpečnostní předpisy dle ČSN 05 0601 a ČSN 05 0650
Nauka o materiálech a zařízení, příprava materiálu
Základy elektrotechniky
Technologie bodového a odporového svařování
Seznámení s pracovištěm a zařízením
Praktický výcvik

Zaškolovací kurz bodového a odporového svařování ZP 21-1 W01 (D-R 1)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.