Základní kurz svařování v ochranné atmosféře CO2 a Ar na příslušných materiálech podle druhu zkoušky ZK 135 (Z-M 1, Z-M 3, Z-M 6, Z-M 7)

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Získání základní odborné způsobilosti ke svařování v ochranné atmosféře na příslušných materiálech podle druhu zkoušky (W01, W02, W11, W21 a W31).

Určeno pro:
Zaměstnance starší 18 let, zdravotně způsobilé.

Obsahové zaměření:
Bezpečnostní předpisy dle ČSN 05 0601 a ČSN 05 0630
Nauka o materiálech a zařízení, příprava materiálu
Základy elektrotechniky
Technologie svařování v ochranné atmosféře CO2 a Ar na příslušných materiálech podle druhu zkoušky (W01, W02, W11, W21 a W31)
Seznámení s pracovištěm a zařízením
Praktický výcvik

Základní kurz svařování v ochranné atmosféře CO2 a Ar na příslušných materiálech podle druhu zkoušky ZK 135 (Z-M 1, Z-M 3, Z-M 6, Z-M 7)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.