Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Kurz na míru

Základní info

Bezpečnost pracovníků a ochrana jejich zdraví při práci by měly patřit k nejvýznamnějším oblastem zájmu všech výrobců a poskytovatelů služeb. Nejen proto, že je k tomu nutí předpisy EU, odbory a legislativa, ale především proto, že zdravý a výkonný zaměstnanec je hlavním zdrojem a bohatstvím každého podnikatelského subjektu. Součástí výkladu základních i doplňujících aktuálních informací z oblasti BOZP (i v kontextu systému OHSAS 18001) může být praktický výcvik pravidel poskytování první pomoci při úrazu na pracovišti.

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.