Svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou ZK 141 (Z-T 1)

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Získání další odborné způsobilosti ke svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou.

Určeno pro:
Zaměstnance starší 18 let, zdravotně způsobilé s platným průkazem svářeče.

Obsahové zaměření:
Bezpečnostní předpisy dle ČSN 05 0601 a ČSN 05 0630
Nauka o materiálech a zařízení, příprava materiálu
Základy elektrotechniky
Technologie svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou
Seznámení s pracovištěm a zařízením
Praktický výcvik

Svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou ZK 141 (Z-T 1)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.