Školení o práci ve výškách (horolez.)

Kurz na míru

Základní info

cíl akce:
získání oprávnění odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí horolezecké techniky
rozsah kurzu:
cca 40 hodin
pro koho je kurz určen:
osobám, provádějícím práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí horolezecké techniky
obsah kurzu
(osnova):
- bezpečnost a ochrana zdraví, první pomoc
- ´používané materiály: lano, postroj, karabiny, smyčky
- základní lanová technika: povely a signály, zákaz. manipulace
- technologie a technika výškových prací: uzly, jištění, sebejištění
- odborná znalost: kotvení, navazování, slaňování
- praktický výcvik
- zkoušky

Školení o práci ve výškách (horolez.)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.