Školení o PO pro ved. zaměstnance

Kurz na míru

Základní info

cíl akce:
povinnost vyplývající ze zákona o požární ochraně ČNR č. 133/1985 Sb., úplné znění č. 91/1995 Sb., absolvovat školení do 3- měsíců po nástupu do vedoucí funkce
rozsah kurzu:
2 hodin
pro koho je kurz určen:
vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení TŽ, a.s., kteří podle zákona o požární. ochraně zodpovídají za požární ochranu
obsah kurzu
(osnova):
- organizace a zajištění požární ochrany, základní povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně požární nebezpečí vznikající při činnostech a v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím, opatření ze schváleného posouzení požárního nebezpečí
- požární řád pracoviště, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán zvláštní požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě požáru požadavky požární ochrany při výkonu požárně nebezpečných činností zajištění požární ochrany v době pracovního klidu, nebo v době sníženého provozu
- vyhrazené druhy věcných prostředků a zařízení požární ochrany

Školení o PO pro ved. zaměstnance

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.