Školení a opakované přezkoušení instruktorů nakládky a vykládky železničních vozů

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Školení: Získání odborné způsobilosti k výkonu funkce instruktorů nakládky a vykládky.
Opakované přezkoušení: Zdokonalování a prohlubování odborné způsobilosti k výkonu funkce instruktorů nakládky a vykládky.

Určeno pro:
Zaměstnance vykonávající činnosti instruktorů nakládky a vykládky železničních vozů.

Obsahové zaměření:
Základních provozní a bezpečnostní předpisy, týkající se nakládky a vykládky železničních vozů.
Nařízení vlády č. 1 / 2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu ve znění pozdějších předpisů

Školení a opakované přezkoušení instruktorů nakládky a vykládky železničních vozů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.