Přípravné kurzy k úředním zkouškám dle ČSN EN 287-1, ČSN EN 287-2, ČSN EN 287-3 a DIN (RWTÜV či SLV)

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Získání další odborné způsobilosti ke svařování dle ČSN EN 287-1, ČSN EN 287-2, ČSN EN 287-3 a DIN (RWTÜV či SLV).
Kurzy jsou prováděny metodami 111 (svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou), 131 (svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře Ar nebo He), 135 (svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře CO2+Ar nebo CO2), 136 (svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře CO2+Ar nebo CO2 trubičkovým drátem), 141 (svařování v ochraně inertních plynů netavící se elektrodou) W03 (normalizačně žíhané, zušlechťované jemnozrnné a tepelně mechanicky zpracované oceli), W04 (nerezavějící feriticko-austenitické nebo čistě austenitické CrNi oceli), W11 (korozivzdorné feriticko-austenitické nebo čistě austenitické CrNi oceli), W23 (hliník a jeho slitiny).
Metoda 311 (svařování kyslíkoacetylenovým plamenem na materiálech W01 (nelegované nebo nízkolegované nízkouhlíkové oceli), W02 (CrMo oceli nebo žárupevné CrMoV oceli), W03 (normalizačně žíhané, zušlechťované jemnozrnné a tepelně mechanicky zpracované oceli), W04 (nerezavějící feriticko-austenitické nebo čistě austenitické CrNi oceli), W11 (korozivzdorné feriticko-austenitické nebo čistě austenitické CrNi oceli), W23 (hliník a jeho slitiny).

Určeno pro:
Zaměstnance starší 18 let, zdravotně způsobilé s platným základním kurzem dané metody.

Obsahové zaměření:
Obsahové zaměření těchto kurzů je dáno příslušnou normou ČSN EN 287-1, ČSN EN 287-2, ČSN EN 287-3 nebo DIN (RWTÜV či SLV)
Praktický výcvik

Přípravné kurzy k úředním zkouškám dle ČSN EN 287-1, ČSN EN 287-2, ČSN EN 287-3 a DIN (RWTÜV či SLV)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a jedna ? Součet zapište číslicemi.