Opakované školení k prodloužení platnosti oprávnění pro řidiče manipulačních vozíků

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Zdokonalování a prohlubování odborné způsobilosti k řízení manipulačních vozíků.

Určeno pro:
Zaměstnance vlastnící "Průkaz řidiče manipulačního vozíku". Zaměstnanec se musí podrobit kontrole zdravotního stavu v termínech určených příslušnými předpisy.

Obsahové zaměření:
Pravidla a bezpečnost silničního provozu
Opakované školení a přezkoušení dle ČSN 26 8805 a ČSN ISO 3691+Amd1, EN-1726-1

Opakované školení k prodloužení platnosti oprávnění pro řidiče manipulačních vozíků

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.