Opakované školení a přezkoušení obsluh expanzních přístrojů dle ČSN 39 5004

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Zdokonalování a prohlubování odborné způsobilosti k výkonu vstřelovacích prací s expanzními přístroji určeného typu - typy přístrojů specifikuje objednavatel školení podle toho, s jakými přístroji účastník pracuje.

Určeno pro:
Zaměstnance vlastnící Průkaz vstřelovače. Zaměstnanec se musí podrobit kontrole zdravotního stavu v termínech určených příslušnými předpisy.

Obsahové zaměření:
Obnovení a doplnění vědomostí z hlediska technického rozvoje vstřelování
Zopakování základních provozních a bezpečnostních předpisů dle příslušných vyhlášek a zákonů (Vyhláška č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu a další

Opakované školení a přezkoušení obsluh expanzních přístrojů dle ČSN 39 5004

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.