Opakované školení a přezkoušení obsluh expanzních přístrojů dle ČSN 39 5004

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Zdokonalování a prohlubování odborné způsobilosti k výkonu vstřelovacích prací s expanzními přístroji určeného typu - typy přístrojů specifikuje objednavatel školení podle toho, s jakými přístroji účastník pracuje.

Určeno pro:
Zaměstnance vlastnící Průkaz vstřelovače. Zaměstnanec se musí podrobit kontrole zdravotního stavu v termínech určených příslušnými předpisy.

Obsahové zaměření:
Obnovení a doplnění vědomostí z hlediska technického rozvoje vstřelování
Zopakování základních provozních a bezpečnostních předpisů dle příslušných vyhlášek a zákonů (Vyhláška č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu a další

Opakované školení a přezkoušení obsluh expanzních přístrojů dle ČSN 39 5004

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a devět ? Součet zapište číslicemi.