Kvalif. kurz - výuční obor vysokopecař

Kurz na míru

Základní info

cíl akce:
-doplnit praktické dovednosti zaměstnanců koksovny a vysokých pecí znalostmi technologie, strojírenské technologie, technologie a výroby železných kovů
- dosáhnout kvalifikaci nahrazující výuční list v podmínkách TŽ
rozsah kurzu:
178 hodin
pro koho je kurz určen:
zaměstnanci na pracovních místech, vyžadujících výuční obor, kteří mají dlouholetou praxi a dobré pracovní výsledky
obsah kurzu
(osnova):
- strojnictví
- strojírenská technologie
- technologie
- výroba železných kovů

Kvalif. kurz - výuční obor vysokopecař

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.