Kurz pro obsluhy vysokotlakých kotlů IV. - I. třídy

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Získání odborné způsobilosti k obsluze vysokotlakých kotlů příslušné třídy a paliva - třídu kotlů specifikuje objednavatel školení podle toho, jaký kotel bude účastník kurzu obsluhovat.

Určeno pro:
Zaměstnance zdravotně způsobilé k obsluze vysokotlakých kotlů příslušných tříd a paliva.

Obsahové zaměření:
Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení ve znění pozdějších předpisů
ČSN 07 0710 a související normy
Technologie
Nauka o materiálu
Druhy používaných paliv
Bezpečnost práce při obsluze kotlů, včetně souvisejících rizik

Kurz pro obsluhy vysokotlakých kotlů IV. - I. třídy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.