kurz požárních hlídek(na dobu trvání pož.neb.)

Kurz na míru

Základní info

cíl akce:
povinnost vyplývající ze zákona ČNR č. 133/1985 Sb., úplné znění č. 91/1995 Sb
rozsah kurzu:
30 minut hodin
pro koho je kurz určen:
pro zaměstnance zařazené do požárních hlídek, zřízených na dobu trvání požárně nebezpečné činnosti
obsah kurzu
(osnova):
- odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek zřízených na dobu trvání požárně nebezpečné činnosti, zahrnuje teoretickou a praktickou část
- teoretická část odborné přípravy obsahuje seznámení s požárním
nebezpečím místa nebo objektu, se způsobem vyhlášení poplachu a přivolání pomoci s hasebními prostředky, upravujícími zabezpečení této akce nebo činnosti
- praktická část - seznámení s rozmístěním a použitím hasicích přístrojů, se způsobem a místy evakuace osob a se způsobem součinnosti s jednotkou požární ochrany

kurz požárních hlídek(na dobu trvání pož.neb.)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.