Kurz a zkoušky pro užívání expanzních přístrojů pro vstřelování

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Získání odborné způsobilosti k výkonu vstřelovacích prací s expanzními přístroji určeného typu - typy přístrojů specifikuje objednavatel školení podle toho, s jakými přístroji bude účastník kurzu pracovat.

Určeno pro:
Zaměstnance starší 21 let, zdravotně způsobilé.

Obsahové zaměření:
Provozní a bezpečnostní předpisy dle příslušných vyhlášek a zákonů (Vyhláška č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu atd.)
Teorie vstřelování
Popis vstřelovací techniky
Technologie vstřelování
Obsluha přístrojů, údržba
Praktické vyzkoušení vstřelování

Kurz a zkoušky pro užívání expanzních přístrojů pro vstřelování

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.