BOZP a PO a aktuální legislativa

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Seznámit se bezpečnostními riziky a opatřeními prováděnými v souladu s platnou legislativou v oblasti BOZP a PO.

Určeno pro:
Mistry, vrchní mistry, personální zálohy pro funkce mistrů.

Obsahové zaměření:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Rizikové faktory pracovního prostředí
Zákon č. 258/2000 Sb. - Ochrana veřejného zdraví
Problematika nebezpečných látek a přípravků
Požární ochrana

BOZP a PO a aktuální legislativa

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.