Koordinátor BOZP při práci na staveništi

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: účastníci kurzu "Koordinátor BOZP při práci na staveništi" budou mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem, aby odhalili zásady a požadavky na pracovníky stavenišť z pohledu BOZP. Tento kurz slouží jako přípravný kurz ke zkoušce koordinátora BOZP na staveništi.

Cílová skupina: pracovníci, kteří chtějí získat kvalifikaci pro vykonávání funkce koordinátora BOZP na staveništi a všem, kteří již mají základní znalosti v oblasti prevence rizik a chtějí si rozšířit a aktualizovat své znalosti o právních předpisech v oblasti stavebnictví.

Obsah kurzu:

 • Činnost koordinátora  – fáze přípravy, projekce, dokumentace staveb
 • Činnost koordinátora - realizace staveb
 • Stavebnictví  - základní právní předpisy  
 • Kompetence, pravomoci a odpovědnosti koordinátora BOZP na staveništi ve vztahu k ostatním účastníkům
 • Přehled právních předpisů a norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Inspekce práce a dozor nad bezpečností práce
 • Hodnocení a prevence rizik, osobní ochranné pracovní prostředky
 • Bezpečnost provozu technických zařízení a vyhrazených technických zařízení
 • Prevence rizik a havárií
 • Zpracování a aktualizace plánu BOZP


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. Kurz může být zakončen i zkouškou - po úspěšném vykonání zkoušky bude účastníkům vydáno Osvědčení v souladu s NV č. 592/2006 Sb.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 3 - 4 dny, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte prosím na
info@systemy-jakosti.cz

 

Koordinátor BOZP při práci na staveništi

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.