Koordinátor BOZP při práci na staveništi

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: účastníci kurzu "Koordinátor BOZP při práci na staveništi" budou mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem, aby odhalili zásady a požadavky na pracovníky stavenišť z pohledu BOZP. Tento kurz slouží jako přípravný kurz ke zkoušce koordinátora BOZP na staveništi.

Cílová skupina: pracovníci, kteří chtějí získat kvalifikaci pro vykonávání funkce koordinátora BOZP na staveništi a všem, kteří již mají základní znalosti v oblasti prevence rizik a chtějí si rozšířit a aktualizovat své znalosti o právních předpisech v oblasti stavebnictví.

Obsah kurzu:

 • Činnost koordinátora  – fáze přípravy, projekce, dokumentace staveb
 • Činnost koordinátora - realizace staveb
 • Stavebnictví  - základní právní předpisy  
 • Kompetence, pravomoci a odpovědnosti koordinátora BOZP na staveništi ve vztahu k ostatním účastníkům
 • Přehled právních předpisů a norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Inspekce práce a dozor nad bezpečností práce
 • Hodnocení a prevence rizik, osobní ochranné pracovní prostředky
 • Bezpečnost provozu technických zařízení a vyhrazených technických zařízení
 • Prevence rizik a havárií
 • Zpracování a aktualizace plánu BOZP


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. Kurz může být zakončen i zkouškou - po úspěšném vykonání zkoušky bude účastníkům vydáno Osvědčení v souladu s NV č. 592/2006 Sb.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 3 - 4 dny, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte prosím na
info@systemy-jakosti.cz

 

Koordinátor BOZP při práci na staveništi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.