Interní auditor kvality - periodické školení (ISO 9001:2015)

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: součástí kurzu "Interní auditor kvality - periodické školení (ISO 9001:2015)" jsou metody, postup a záznam auditování dle normy ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu a praktická cvičení (WS), která slouží k prohloubení znalostí a dovedností auditorů.
Na tento kurz navazuje Interní auditor EMS - periodické školení (ISO 14001:2015). Kurzy lze absolvovat současně a získat znalosti interního auditora integrovaného systému.

Cílová skupina: interní auditoři, kteří mají zkušenosti s prováděním interních auditů kvality a potřebují se seznámit s požadavky aktuální normy ISO 9001:2015.

Obsah kurzu:

  • Zásady systému managementu kvality
  • Výklad normy ISO 9001:2015 z pohledu interního auditora
  • Procesní přístup, auditování procesů
  • Případová studie - audit procesů 
  • ISO 19011 - audit krok za krokem 
  • Neshody z interního auditu a jejich řešení

 

Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 6 hodin, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

Interní auditor kvality - periodické školení (ISO 9001:2015)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.