Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001)

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: na kurzu "Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001)" získáte ucelený přehled týkající se problematiky EMS, managementu kvality a BOZP. Součástí kurzu jsou praktická cvičení (WS) rozšiřující znalosti požadavků norem k provádění auditů, nácvik přípravy a realizace auditu, vedení komunikace při auditu a záznamy z auditu.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci, začínající nebo zkušení interní auditoři, a všichni pracovníci, kteří jsou odpovědní za plánování a organizaci interních auditů, management kvality, EMS a BOZP.

Obsah kurzu:

  • Úvod do systému managementu kvality a výklad normy ISO 9001:2015 - požadavky.
  • Struktura normy, srovnání ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.
  • Výklad ISO 19011
  • Příprava na audit, záznam z auditu, nácvik shoda/neshoda
  • Úvod do systému environmentálního managementu a výklad normy ISO 140001:2015 - požadavky.
  • Struktura normy, srovnání ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015.
  • Právní předpisy z oblasti životního prostředí.
  • Úvod do managementu BOZP a výklad OHSAS 18001- požadavky.
  • Normativní základ, terminologie a hlavní problémy.


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.  
Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 3 dny, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte
prosím na info@systemy-jakosti.cz

Auditor integrovaného systému (ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.