Řízení lidských zdrojů

Kurz na míru

Základní info

cíl akce:
základní příprava v oblasti řízení lidských zdrojů
rozsah kurzu:
24 hodin
pro koho je kurz určen:
personalisty a vedoucí zaměstnance
obsah kurzu
(osnova):
- ŘLZ,person. strategie, person. a soc. politika, podnik. kultura,
- analýza práce, návrh prac.místa, plánov. lidských zdrojů,
- získáv. lids. zdrojů, přijím. pracovníků,
- vztah produkt. práce a kvality lids. zdrojů,
- hodnoc. prac., prog. a plány přípravy a rozvoje,
- motivace, moder. pojetí odměň., systémy odměň.,
- oceň. práce, měř. práce, soustava mezd a platů, mzd. formy- účinnost,
- práv. normy person. a sociální prací
- zás. vytváření zdravých prac. vztahů, vztah zaměstnavatel a
zaměstnanec

Řízení lidských zdrojů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.