Právní úprava finančních trhů

Kurz na míru

Základní info

Cíl: osvojit si základní právní úpravy, které ovlivňují chod a fungování českého finančního trhu

Cílová skupina: pracovníci středního managementu bank, finančních institucí a ostatních výrobních podniků

Obsah:
- Zákon o cenných papírech
- Zákon o investičních fondech a společnostech
- Obchodní zákoník
- Zákon o Burze cenných papírů
- Zákon o Komisi pro cenné papíry
- Zákon o dluhopisech

Právní úprava finančních trhů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.