Pracovněprávní vztahy

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Seznámit s pracovněprávními náležitostmi v souladu s platnou legislativou v oblasti pracovněprávních vztahů.

Určeno pro:
Mistry, vrchní mistry, personální zálohy pro funkce mistrů.

Obsahové zaměření:
Vznik, průběh a skončení pracovního vztahu
Pracovní kázeň, pracovní řád
Problematika přestávek, evidence pracovní doby
Organizační změny
Péče o zaměstnance
Problematika přesčasů a práce v noci
Odměňování - Zákon o mzdě, tarifní mzda, příplatky atd., vnitřní systém odměňování

Pracovněprávní vztahy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.