Osobní management

Kurz na míru

Základní info

Cíl

* zamyslet se nad sebou, ujasnit si osobní strategii
* zavést do vlastní činnosti přehled a strukturu
* zlepšit svou osobní prezentaci a komunikaci s ostatními

Obsah

* co znamená efektivní osobní management
* osobní strategie
* osobní analýza silných a slabých stránek
* stanovení priorit a cíle
* vedení sebe sama
* sebemotivace - orientace na dosažení cíle
* komunikační dovednosti
* společenské jednání, vystupování, osobní image

Osobní management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.