Obchodní smlouvy - časté omyly a chyby při jejich sestavování

Kurz na míru

Základní info

Cíl:seznámit účastníky s nejčastějšími chybami a omyly při sestavování obchodních smluv

Cílová skupina: pracovníci středního managementu bank, finančních institucí a ostatních výrobních podniků

Obsah:
- Pojem obchodních smluv, jejich právní režim a vzájemný vztah občanského a obchodního zákoníku
- Postup při uzavírání obchodních smluv
- Náležitosti návrhu na uzavření smlouvy a její přijetí
- Změny již uzavřených smluv
- Zajištění smluvních závazků
- Zánik smluvních závazků
- Uplatňování nároků ze smluv soudní cestou

Obchodní smlouvy - časté omyly a chyby při jejich sestavování

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.