kurz právního minima pro obchodníky

Kurz na míru

Základní info

cíl akce:
příprava v problematice související s činnostmi podloženými obchodním zákoníkem
rozsah kurzu:
24 hodin
pro koho je kurz určen:
všem zaměstnancům, kteří vstupují do kontaktu s dodavateli, uzavírají s nimi smlouvy, event. mají na starosti právní vymáhání pohledávek
obsah kurzu
(osnova):
- Prameny obch.práva, účastníci obch.-práv. vztahů, práv. subjektivita, obch.jméno, obch. a neobch. smlouvy
orgány oprávněné jednat za právní subjekty
- práv.úkony, uzavír. smluv
- zajištění závazků, směnky
- kupní smlouvy, Smlouvy o dílo, Smlouvy zprostředkovat., koncipient,
Smlouvy dopravní
- naklád. s pohledáv.- vymáhání pohledávek, likvidace, konkurz, započtení, odpovědnost za škody
- soudní a rozhodčí řízení
- mezinár. právo soukromé a procesní
- průmysl. a autorská práva ve smluv. vztazích

kurz právního minima pro obchodníky

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a tři ? Součet zapište číslicemi.