kurz právního minima pro obchodníky

Kurz na míru

Základní info

cíl akce:
příprava v problematice související s činnostmi podloženými obchodním zákoníkem
rozsah kurzu:
24 hodin
pro koho je kurz určen:
všem zaměstnancům, kteří vstupují do kontaktu s dodavateli, uzavírají s nimi smlouvy, event. mají na starosti právní vymáhání pohledávek
obsah kurzu
(osnova):
- Prameny obch.práva, účastníci obch.-práv. vztahů, práv. subjektivita, obch.jméno, obch. a neobch. smlouvy
orgány oprávněné jednat za právní subjekty
- práv.úkony, uzavír. smluv
- zajištění závazků, směnky
- kupní smlouvy, Smlouvy o dílo, Smlouvy zprostředkovat., koncipient,
Smlouvy dopravní
- naklád. s pohledáv.- vymáhání pohledávek, likvidace, konkurz, započtení, odpovědnost za škody
- soudní a rozhodčí řízení
- mezinár. právo soukromé a procesní
- průmysl. a autorská práva ve smluv. vztazích

kurz právního minima pro obchodníky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.