Teambuilding

Kurz na míru

Základní info

Tématicky zaměřený teambuilding s kurzem první pomoci, který skvěle kombinuje zábavu, adrenalin a vzdělávání. Během kurzu získáte nejen jistotu a sebevědomí nutné při poskytování první pomoci, ale naučíte se i jednat a prosazovat se v kolektivu. Díky silným emočním zážitkům si vědomosti a zkušenosti z kurzu lépe zapamatujete a v praxi uplatníte.

Varianty teambuildingu

Teambuilding s první pomocí zaměřený na:

 • horolezectví
 • přežití
 • v přírodě
 • ve městě
 • voda

první pomoc při dušení

Přínos teambuildingu pro firmu
V jednotlivých situacích se projeví vůdce skupiny, týmoví hráči či kritici. Díky společně strávenému času a nutnosti spolupracovat v různých situacích se do týmu postupně zapojí i nejstydlivější účastníci.

Výsledkem teambuildingu je stmelenější kolektiv s větší sebedůvěrou, zážitky, prožitky a novými poznatky jak o sobě, tak o svých spolupracovnících.

 • upevnění vztahů a rozvoj týmové spolupráce
 • schopnost reagovat v krizových situacích
 • schopnost rozhodovat pod tlakem
 • hledání nových řešení
 • nová motivace a energie pracovního kolektivu
 • posílení sebedůvěry jednotlivců
 • osvojuje a zdokonaluje sociální dovednosti členů týmu
 • odhalení týmových rolí a vůdčích osobností
 • zlepšení verbální i neverbální komunikace týmu při řešení úkolů

poslepu

Další informace

Zkouška dle vašich požadavků: písemná, ústní, praktická či žádná

Místo konání: dle vašeho přání a dle možností
Obsah kurzu je volitelný.
Cena se odvíjí od počtu uchazečů, náročnosti teambuildingu, lokality a časové náročnosti.

Teambuilding

Teambuilding

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.