Teambuilding

Kurz na míru

Základní info

Tématicky zaměřený teambuilding s kurzem první pomoci, který skvěle kombinuje zábavu, adrenalin a vzdělávání. Během kurzu získáte nejen jistotu a sebevědomí nutné při poskytování první pomoci, ale naučíte se i jednat a prosazovat se v kolektivu. Díky silným emočním zážitkům si vědomosti a zkušenosti z kurzu lépe zapamatujete a v praxi uplatníte.

Varianty teambuildingu

Teambuilding s první pomocí zaměřený na:

 • horolezectví
 • přežití
 • v přírodě
 • ve městě
 • voda

první pomoc při dušení

Přínos teambuildingu pro firmu
V jednotlivých situacích se projeví vůdce skupiny, týmoví hráči či kritici. Díky společně strávenému času a nutnosti spolupracovat v různých situacích se do týmu postupně zapojí i nejstydlivější účastníci.

Výsledkem teambuildingu je stmelenější kolektiv s větší sebedůvěrou, zážitky, prožitky a novými poznatky jak o sobě, tak o svých spolupracovnících.

 • upevnění vztahů a rozvoj týmové spolupráce
 • schopnost reagovat v krizových situacích
 • schopnost rozhodovat pod tlakem
 • hledání nových řešení
 • nová motivace a energie pracovního kolektivu
 • posílení sebedůvěry jednotlivců
 • osvojuje a zdokonaluje sociální dovednosti členů týmu
 • odhalení týmových rolí a vůdčích osobností
 • zlepšení verbální i neverbální komunikace týmu při řešení úkolů

poslepu

Další informace

Zkouška dle vašich požadavků: písemná, ústní, praktická či žádná

Místo konání: dle vašeho přání a dle možností
Obsah kurzu je volitelný.
Cena se odvíjí od počtu uchazečů, náročnosti teambuildingu, lokality a časové náročnosti.

Teambuilding

Teambuilding

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.