Hodnocení outdoorových tréninků - získání využitelných poznatků

Kurz na míru

Základní info

Program - průběh
Účastníci jsou osobou instruktora přesně instruováni o aktivitě. V aktivitě je dán důraz na otevřenou komunikaci, pojmenovávání problémů, možná východiska a jejich řešení. Rozbor, reflexe, hledání alternativ, vyjasnění vztahů v týmu během aktivity, to vše obsahuje soubor zpětnovazebných aktivit vytvořených instruktorem. Tento soubor aktivit je sestaven tak, aby měl co největší přínos pro každodenní praxi.

Program - výstup I.
Outdoorový trénink je ukončen workshopem. Účastníci procházejí přehrávkou všech aktivit a pomocí brainstormingu, řízené komunikace hledají využití pro nové poznatky získané v každé specifické situaci. Zpětná přehrávka je doplněna videoprojekcí, fotoprojekcí zachycující zlomové momenty programů. Účastníkovi je umožněn pohled na aktivity pohledem nestranného pozorovatele.

Program - výstup II.
Záznamový list o průběhu vyplňuje standardizovaným způsobem instruktor. Slouží k vyhodnocení aktivit pro zadavatele. V průběhu aktivity jsou vypracovány tzv. "Záznamové listy" - standardizovaný pohled instruktora na aktivitu - jednotlivé její členy. Tyto výstupy jsou jedním z podkladů, na jejichž základě je vypracován. Závěrečná zpráva a je odevzdána maximálně do 14 dnů zadavateli akce, podle hloubky hodnocení a obsahu.

Program - výstup III.
Oddálení zpětné přehrávky, zpětná přehrávka má prodlevu 7 dnů a je podložena již vypracovanou, Závěrečnou zprávou. Účastníkův pohled na aktivity (využití pro praxi ) je vyzrálý a není ovlivněn euforii z prožitku.

Program - výstup IV.
Assesment, program hodnocení a testování nových pracovníků, uchazečů o významnější pozice.

Uvedené formy výstupů mohou být doplněny o dotazníkové šetření během aktivity, hodnocení chování a jednání účastníka odborně vyškoleným psychologem.

Hodnocení outdoorových tréninků - získání využitelných poznatků

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a sedm ? Součet zapište číslicemi.