Životní styl

Kurz na míru

Základní info

Nabídka kurzů zahrnuje například:

Jak předcházet stresu
Kurz umožní na základě cíleného osobního dotazníku individuálně si vytypovat nejrizikovější oblasti, které jsou pro účastníky kurzu nejvíce stresující.
Další část je věnována mechanizmům, které vedou ke snížení stresové zátěže v jednotlivých dílčích oblastech /rodina, zaměstnání, společenské kontakty, koníčky, tělesná kondice, zdraví atd./ s návrhy jednoduchých opatření, jak postupně dosáhnout pozitivní změny životního stylu.
Kurz poskytuje návod, jak analyzovat nejdůležitější stresové faktory, zorientovat se ve stereotypech Vašeho myšlení, které vedou k zvyšování stresové zátěže. Naznačí racionální cesty, jakými lze změnit myšlenkové stereotypy a pozitivně ovlivnit subjektivní vnímání stresu.

Rizika středního věku
Kurz se zabývá statisticky zjištěnými nejčastějšími problémy naší středněvěké populace. Analyzuje rizika a navrhuje preventivní opatření s výhledem do budoucna, nejen v oblasti správné výživy, ale s ohledem na současný životní styl a očekávané změny životního stylu.

Životní styl

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.