Základy novinářské práce

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními zpravodajskými, publicistickými a dokumentárnímu žánry a jejich specifiky v tištěných médiích, v rozhlase a televizi. Obsahem jsou základní práce s mikrofonem, praktická cvičení zaměřená na práci s hlasem, základy práce před kamerou, charakteristika televizních žánrů, seznámení se základy televizní práce (velikost záběrů, zásady střihu atd.), základní televizní profese.

Dvoudenní kurz pro jednotlivce i skupiny.

Základy novinářské práce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.