Týmová práce

Kurz na míru

Základní info

Cílem modulu je zdůvodnit smysl a význam týmové práce. Prohloubit vlastní schopnosti týmově pracovat a zjistit současný potenciál na pracovišti.

Forma výuky
* Přednáška, případová studie, diskuse, zhodnocení.
* Frekventanti kursu budou se základní problematikou seznámeni prostřednictvím přednášky.
* Případová studie a diskuse má přispět k formulaci jejich vlastních názorů.

Obsah
* Co je to efektivní tým
* Týmové role - test
* Fáze zralosti týmu
* Výhody a nevýhody týmové práce
* Diskuse

Ukončení studia
Zhodnocení přínosu vzdělávacího modulu pro jednotlivce i pracovní tým.

Praktický přínos
Sebepoznání, upevnění vazeb v týmu, zlepšení komunikace v týmu, vyšší efektivita práce

Týmová práce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.