PEDAGOGICKÉ MIN.

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
podnikatelům, kteří chtějí vychovávat a zaměstnávat učně. Pracovníkům, kteří mají výchovu učňů ve firmě zabezpečovat. Absolventi získají kvalifikaci, potřebnou pro výkon funkce INSTRUKTOR ODBORNÉHO VÝCVIKU ( Věstník MH ČR č. 1/93)

Rozsah:
40 vyučovacích hodin

Místo:
agentura MOTIVA nebo přímo na Vašem pracovišti

Výuka:
3 soustředění v odpoledních hodinách + samostudium

Předměty:
základy pedagogiky, didaktiky odborného výcviku
psychologie a metodika vyučovacího procesu a jejich praktická aplikace
základní pedagogická dokumentace a způsob aplikace

Zkouška:
Závěrečná práce a její obhajoba, účastníci obdrží osvědčení MŠMT ČR

PEDAGOGICKÉ MIN.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.