Motivace zaměstnanců

Kurz na míru

Základní info

Cílem modulu je získat je zvýšit efektivitu práce zaměstnanců firmy. Rozpoznat vhodný způsob a čas pro motivaci jednotlivých zaměstnanců.

Forma výuky
* Přednáška, případová studie, diskuse, zhodnocení.
* Frekventanti kursu budou se základní problematikou seznámeni prostřednictvím přednášky.
* Případová studie a diskuse má přispět k formulaci jejich vlastních názorů.

Obsah
* Co to je to motivační systém
* Kdo může motivovat
* Jak poznat správné formy motivace
* Kdy a jak motivovat
* Diskuse

Ukončení studia
Zhodnocení přínosu vzdělávacího modulu a nalezení vhodného motivačního systému pro firmu.

Praktický přínos
Zvýšení zainteresovanosti a odpovědnosti pracovníků firmy.

Motivace zaměstnanců

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.