MÉDIA A KOMUNIKACE

Kurz na míru

Základní info

Nebojte se mluvit s médii

Cílem kurzu je pěstovat vytříbený slovní projev a prakticky rozvíjet tuto dovednost, zbavit účastníky ostychu z vystupování na veřejnosti i strachu z otázek sdělovacích prostředků, nabýt větší jistoty při komunikaci na veřejnosti, oživit některá základní pravidla společenského chování a zopakovat si základní konverzační spojení při běžných společenských setkáních v angličtině.
Dvoudenní kurz pro jednotlivce i skupiny.

MÉDIA A KOMUNIKACE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.