Etika a etiketa ve státní správě

Kurz na míru

Základní info

Cílem moduluje racionálně zdůvodnit smysl a význam etiky a etikety pro profesionální zvládnutí úkolů veřejné správy.

Forma výuky
Přednáška, případová studie, diskuse, zhodnocení.
Frekventanti kursu budou se základní problematikou seznámeni prostřednictvím přednášek.
Případová studie a diskuse má přispět k formulaci jejich vlastních názorů.

Obsah
Vymezení pojmu etika ve státní správě
Vztah práva a morálky
Etické kodexy a jejich význam
Korupce, jak jí předcházet
Pravidla etikety ve státní správě
Diskuse

Ukončení studia
Zhodnocení studia a zhodnocení situace na vlastním pracovišti z hlediska dodržování etických principů a zásad etikety.

Praktický přínos
Posílení loajality zaměstnanců, zvýšení důvěry občanů, předcházení korupce ve státní správě, posílení loajality úředníků firmy, zvýšení image státní správy.

Etika a etiketa ve státní správě

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.