Etika a etiketa ve státní správě

Kurz na míru

Základní info

Cílem moduluje racionálně zdůvodnit smysl a význam etiky a etikety pro profesionální zvládnutí úkolů veřejné správy.

Forma výuky
Přednáška, případová studie, diskuse, zhodnocení.
Frekventanti kursu budou se základní problematikou seznámeni prostřednictvím přednášek.
Případová studie a diskuse má přispět k formulaci jejich vlastních názorů.

Obsah
Vymezení pojmu etika ve státní správě
Vztah práva a morálky
Etické kodexy a jejich význam
Korupce, jak jí předcházet
Pravidla etikety ve státní správě
Diskuse

Ukončení studia
Zhodnocení studia a zhodnocení situace na vlastním pracovišti z hlediska dodržování etických principů a zásad etikety.

Praktický přínos
Posílení loajality zaměstnanců, zvýšení důvěry občanů, předcházení korupce ve státní správě, posílení loajality úředníků firmy, zvýšení image státní správy.

Etika a etiketa ve státní správě

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.