Delegování pravomocí

Kurz na míru

Základní info

Cílem modulu je získat frekventanty, aby chtěli a uměli delegovat své úkoly na své spolupracovníky.

Forma výuky
* Přednáška, případová studie, diskuse, zhodnocení.
* Frekventanti kursu budou se základní problematikou seznámeni prostřednictvím přednášky.
* Případová studie a diskuse má přispět k formulaci jejich vlastních názorů.

Obsah
* Vztah pravomoc x odpovědnost
* 6 zásad delegování pravomocí
* Význam delegování
* Výhody a nevýhody delegování
* Diskuse

Ukončení studia
Zhodnocení přínosu vzdělávacího modulu pro jednotlivce a jeho efektivitu

Praktický přínos
Vyšší efektivita práce manažerů, více času na řešení strategických úkolů.

Delegování pravomocí

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.