Základy komunikace

Kurz na míru

Základní info

Trvání: zpravidla jeden den, možno rozšířit; většinou v kombinaci s asertivitou

Cíle tréninku: (po absolvování tréninku budou účastníci schopni)
posoudit vlastní způsob komunikace
uvědomit si důležitost efektivní komunikace pro svoji práci i soukromý život
zvýšit svou citlivost k mimoslovní komunikaci a optimálně využívat prvky mimoslovní komunikace
lépe naslouchat a dotazovat se v rozhovorech se svými spolupracovníky
lépe zvládat náročné komunikační situace

Obsah tréninku:
Komunikace - zásady
Verbální a neverbální komunikace
Zpětná vazba v komunikaci
Zásadní komunikační chyby
Základy vyjednávání
Naslouchání a dotazování

Základy komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.