Základy asertivity

Kurz na míru

Základní info

Trvání: zpravidla půl den, možno na celý den; většinou v kombinaci s komunikací

Cíle tréninku: (po absolvování tréninku budou účastníci schopni)
rozlišovat jednání asertivní, agresivní, pasivní a manipulativní
pochopit své asertivní práva
lépe prosazovat své oprávněné požadavky a odmítat neoprávněné požadavky od jiných
efektivněji zvládat konflikty a reagovat vhodně na kritiku
snadněji hledat kompromis
používat metody žádosti o laskavost a způsoby zdvořilého odmítání žádosti o laskavost
lépe komunikovat v procesu budování vztahů s podřízenými, nadřízenými, kolegy, zákazníky a dodavateli
Obsah tréninku:

Co je to asertivita
Výchozí požadavky
Asertivní práva
Neasertivní pověry
Asertivita není manipulativní
Základní asertivní dovednosti
Metoda prosazení oprávněných požadavků
Metoda odmítání neoprávněných požadavků
Postupy, jak se vyrovnat s kritikou
Otevřené dveře
Souhlas s oprávněnou kritikou
Dotazování na nedostatky
Metoda hledání kompromisu
Metoda, jak požádat o laskavost
Odmítnutí žádosti o laskavost

Základy asertivity

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.