Statistika pro obchodníky

Kurz na míru

Základní info

Délka trvání: 8 hodin
Doba výuky: PC: 8,00 - 15,15 hodin (výuková hodina 45 min., polední přestávka)
Zaměření: pro pracovníky obchodních oddělení - Statistické metody vyhodnocení dat a techniky prognózování pro obchodníky
Počet účastníků v kurzu: do 20
Výukové materiály: testy, vlastní listy
Obsahová náplň kurzu:
Základní pojmy: Korelační tabulky; Korelační koeficienty; Proměnné a vztahy mezi nimi; Průměry, modus, medián, rozptyl, variabilita, testy nezávislosti; Užití v obchodní praxi; cvičení. Časové řady: Chronoligický průměr a jeho užití; Kalendářní očištění a jeho užití; Diference I. a II. řádu a jejich užití; Tempo růstu, průměrné tempo růstu a jejich užití; Klouzavé průměry a jejich užití; cvičení.
Trendy: Lineární trend a jeho užití v prognostice; Exponenciální trend a jeho užití v prognostice; Logistický trend a jeho užití v prognostice; cvičení; Výběr trendu v praxi; Kritéria výběru; cvičení.

Výstupní doklad o úspěšném ukončení kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu.

Statistika pro obchodníky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.