Specialista zahraničního obchodu

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Komplexně připravit zaměstnance pro obchodování se zahraničím, bezproblémové zajišťování mezinárodní přepravy a všech dalších náležitostí souvisejících se zahraničním obchodem, včetně např. získání právního povědomí o zahraničně - obchodní problematice (a to jak v oblasti domácího, tak zahraničního práva).

Určeno pro:
Kurz je určen především zaměstnancům obchodních a marketingových oddělení a dále např. vedoucím zaměstnancům celních deklarací, manažerům a všem ostatním, kteří přicházejí do kontaktu se zahraničním obchodem a přepravou.

Obsahové zaměření:
MODUL I.: Vstupní test, ekonomika zahraničního obchodu, kupní smlouva a její náležitosti
MODUL II.: Mezinárodní přeprava, dodací a dopravní položky - INCOTERMS 2000
MODUL III.: Platební styk a platební nástroje, mezinárodní doporučení L/C, EURO
MODUL IV.: Clo a celní řízení, DPH při dovozu a vývozu
MODUL V.: Obchodní jednání, řešení reklamací a sporů, obchodní případ
MODUL VI.: Financování v zahraničním obchodě, technická legislativa, odpovědnost za výrobek - legislativa, pojištění odpovědnosti za výrobek
MODUL VII.: Pojistná smlouva, smlouvy navazující na kupní smlouvu, tvorba cen, dovoz, vývoz, zvláštní obchodní operace, factoring, podnikání v zahraničním obchodě, daňové ráje
Závěrečný test, závěrečné pohovory

Specialista zahraničního obchodu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.