Sociální a komunikační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Cíl

* seznámit se základními komunikačními dovednostmi s účinností a srozumitelností sdělení
* uvědomit si možné zdroje nedorozumění, schopnost vstřícné komunikace

Obsah

* představa o sobě, jak se vidím, jak vidím druhé, jak oni vidí mne
* typologie v komunikaci
* komunikační dovednosti
* komplexnost v komunikaci
* komunikační proces v organizační struktuře
* asertivní zásady
* řešení konfliktů
* důležitost zpětné vazby

Sociální a komunikační dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.