Rétorika

Kurz na míru

Základní info

Cíl semináře

Pomocí správného způsobu vystupování umí účastníci dosáhnout svých cílů, kontrolovat průběh rozhovoru a nabýt většího účinku u spoluhovořících či posluchačů.

Cílová skupina

Všichni vedoucí pracovníci a všichni ostatní, kteří vystupují v různých rozhovorech, vystoupeních, ...

Učební metoda

 • Interaktivní dialog
 • Cvičení rozhovorů pomocí videokamery.
 • Skupinová analýza formou řízené diskuse

Délka trvání semináře - 2 - 3 dny

Zajištění semináře - Je možné využít námi poskytované organizace seminářů a výjezdních zasedání, popř. zajištění semináře ve Vašich prostorech

V ceně semináře je zahrnuto

 • Kompletní učební podklady
 • A.I.P.šanon

Návrhy obsahů

 • Co je pro mne dobrá rétorika
 • Jak na mne působí mluvčí
 • Sebehodnocení vlastní rétoriky
 • Rétorický účinek
 • Základní pokyny
 • Gesta a mimika
 • Udržování očního kontaktu
 • Aktivní pozorování a aktivní naslouchání
 • Techniky aktivního naslouchání
 • Sebekontrola během mluvení
 • Odstraňování vlastních chyb
 • Osobní cíle v oblasti rétoriky
 • Jak dosáhnout cíle

Rétorika

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.