Řešení reklamací

Kurz na míru

Základní info

Cíl semináře

Pomocí správného vedení rozhovoru a správné komunikace dokáží účastníci uklidnit klienta, dobrat se podstaty reklamace a vyřešit reklamaci k oboustranné spokojenosti.

Cílová skupina -

Všichni spolupracovníci v oddělení reklamací.

Učební metoda

 • Interaktivní dialog
 • Cvičení rozhovorů pomocí videokamery.
 • Skupinová analýza formou řízené diskuse

Délka trvání semináře - 2 - 3 dny

Zajištění semináře - Je možné využít námi poskytované organizace seminářů a výjezdních zasedání, popř. zajištění semináře ve Vašich prostorech

V ceně semináře je zahrnuto

 • Kompletní učební podklady
 • A.I.P.šanon

Návrhy obsahů

 • Seznámení se s průběhem práce
 • Jaké druhy reklamací již byly, příprava na přijetí reklamace
 • Tón a atmosféra
 • Možné formy a druhy reklamací
 • Vžít se do role klienta
 • Oboustranná chvála a kritika
 • Jednotnost všech klientů
 • Urážky ze strany klienta
 • Osobní reklamace
 • Reklamace po telefonu
 • Sliby klientům a jejich plnění
 • Zapsané je lepší než vyslovené
 • Písemná dohoda
 • Kontrola domluveného "jak dále"

Řešení reklamací

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.