První kontakt a navázání vztahu se zákazníkem

Kurz na míru

Základní info

Situace z praxe:
Obraty firmy již velmi dlouho stagnují? Oslovit nového potencionálního zákazníka dělá obchodníkům velké problémy?
Vymlouvají se na to, že je zákazník několikrát odbyl a že má velice dobré
vztahy s lidmi z konkurenční firmy?

O čem se povede dialog:
Co rozhoduje při prvním kontaktu? Kde jsou počátky navazování vztahu? Co je důležité udělat pro to, aby nás zákazník odlišil od ostatních prodejců a obchodníků? Které techniky upoutání pozornosti jsou v daný okamžik vhodné a proč? Proč je důležitá pochvala zákazníka? A o dalších otázkách, které k danému tématu položíte...

Očekávaný přínos:
Účastníci si uvědomí, že vztah se zákazníkem je důležitá deviza při obchodním jednání, která může být v rozhodujících okamžicích velkou předností před konkurencí, znají základní zákonitosti navázání vztahu a umí je použít
Firma získá obchodníky, pro které je navazování vztahu se zákazníkem přirozenou součástí jejich každodenní práce, tím firma získá věrné a spokojené zákazníky

První kontakt a navázání vztahu se zákazníkem

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.