PÉČE O ZÁKAZNÍKA

Kurz na míru

Základní info

Poskytněte svým zákazníkům služby mimořádné kvality!

Jsou si vaši zaměstnanci vědomi, že spokojený zákazník se o zkušenost podělí se čtyřmi nebo pěti lidmi, ale nespokojený zákazník se všemi, kdo mu budou ochotni naslouchat?

 

Získávání zákazníků a jejich udržení je to jediné, co přináší zisk. Všechny ostatní činnosti firmy přinášejí náklady.

 

Víte, co vaši zákazníci říkají svým přátelům a příbuzným?

Víte, zda vaši zaměstnanci reprezentují firmu tak, jak chcete, aby ji zákazníci vnímali?

 

Péče o zákazníky není věc samozřejmá. Zákazníci jsou stále náročnější a vaši zaměstnanci musí být vyškoleni a motivováni, aby vám vaši zákazníci zachovali věrnost. Péče o zákazníka vám dává náskok před konkurencí. Je nezbytná k získání a udržení zákazníků.

 

Cíl kurzu

Zajistit, aby všichni vaši zaměstnanci, kteří přicházejí do styku se zákazníky zevnitř i vně firmy, poskytovali služby na výjimečné úrovni, převyšující očekávání zákazníků.

 

Na co kurz klade důraz?

Tento kurz je založený na interakci a komunikaci. Účastníci budou v průběhu kurzu často jednat zákazníky.

 

Absolventi kurzu:

·pochopí, jak důležitá je péče o zákazníka z hlediska firmy a jak ovlivňuje spokojenost zákazníka, objem prodeje a zisk.

·pochopí, co zákazník očekává a jak mu nabídnout víc

·naučí se jednat s problémovým zákazníkem

 

Program péče o zákazníka je zaměřený na tři hlavní oblasti:

·postoje, dovednosti a znalosti

V oblasti péče o zákazníky jde nejen o to, co děláme, ale především jak to děláme.

Obsah kurzu

·Co je to péče o zákazníka? Proč je důležitá?

·Vytvoření správného postoje

·Kontakt se zákazníkem -- kladení otázek, naslouchání a porozumění potřebám zákazníka

·Užití tónu hlasu a pozitivní dikce

·Řeč těla

·Asertivní chování

·Struktura telefonního hovoru

·Zvládnutí obtížných situací a stížností

·Řízení a měření kvality péče o zákazníka

Modelové situace jsou realistické a relevantní. Díky využití videozáznamu mohou účastníci vidět sami sebe tak, jak je vidí jejich zákazníci.


PÉČE O ZÁKAZNÍKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.