Merchandising

Kurz na míru

Základní info

Program je určen pro obchodní zástupce , jejich managery , marketingové pracovníky

Délka programu : 2 dny

Obsah tréninku:
Merchandising - jedna ze zodpovědností obchodního zástupce
- neoddělitelná součást pracovní náplně
Základní atributy - 3 S Správné místo
Správná cena
Správné množství
Merchandising jako soubor činností
SHELVING (uspořádání zboží na prodejních regálech)
důležitost prodejních regálů
jak postupovat
pravolevá orientace - přirozeně fungující faktor pohybu zákazníků po obchodech
uspořádání regálů - podle značek
podle velikostí
podle směru uspořádání
horizontální
vertikální
výška a oči - neměnné dispozice jednotlivce
faktor času, pohodlnosti a potřeby - další limity
merchandisingu
struktura nakupujících a nákupní zvyklosti
PREZENTACE SHELVINGU
co bereme v úvahu
vlastní návrh uspořádání
vlastní prezentace
nejběžnější typy námitek
DISPLAYING (mimoregálová forma prodeje)
display - prodejnost a prezentace firmy
optimální umístění
typy displaies a specifika různých druhů zboží
pokladní zóny a impulsivní nákupy
důvody nákupů - racionální
iracionální
PREZENTACE DISPLAY - struktura
příprava a prezentace
SPRÁVNÉ CENY
cena - jeden ze základů úspěšného prodeje
typy cen
limity cen
cena a image firmy / společnosti
PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
funkce
druhy
předpoklad úspěchu u obchodníka a spotřebitele
PROPAGAČNÍ AKCE
smysl
druhy
dopady na spotřebitele
Zahraniční řetězce - fenomén na našem trhu
typy řetězců
vyjednávání podmínek
listing - jeho silné i slabé stránky
specifika merchandisingu i role obchodního zástupce

Merchandising

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a deset ? Součet zapište číslicemi.