Komunikace výrobního mistra

Kurz na míru

Základní info

Program je určen pro výrobní mistry, vedoucí pracovních týmů ve výrobě

Délka programu : 2 dny

Obsah tréninku:
Trénink obsahuje zmapování stávajících postupů řešení problému, se zaměřením na komunikaci s podřízenými i nadřízenými. Zvládání bariér komunikace, analýza chyb v komunikaci a praktický nácvik základních komunikačních technik ( techniky kladení otázek, aktivní naslouchání, asertivita ).Trénink obsahuje případové komunikační studie, cvičení a tréninky s využitím videotechniky.

Komunikace výrobního mistra

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.