Jak pečovat o zákazníka - profesionální obsluha

Kurz na míru

Základní info

Strategie orientovaná na zákazníka  

Zákazník jako nejdůležitější osoba ve firmě. Význam spokojeného zákazníka pro prosperitu firmy. Jaký druh poskytnuté služby v nás zanechá dlouhodobý dojem?  Hodnota zákazníka roste časem.  Náklady na získání  zákazníka ve srovnání s náklady  na jeho udržení.

Nedostatky v oblasti péče o zákazníka.

Videoprogram  "Kdo zabil obchod ?" a následný rozbor nedostatků.  

Očekávání zákazníků, vytváření pozitivního obrazu firmy

Co zákazníci očekávají od prodejců zboží a služeb?  Jaký by měl (a neměl)  být obraz firmy. Žádoucí znalosti a dovednosti při jednání se zákazníky.

Uspokojování potřeb vnitřních zákazníků  

Kdo jsou vnitřní zákazníci? Do jaké míry znáte jejich potřeby ? Jak uspokojujete potřeby svých vnitřních zákazníků? Pouze spokojení vnitřní zákazníci dělají spokojené vnější zákazníky.

Komunikace se zákazníky  

Jaké jsou cíle efektivní komunikace se zákazníkem. Zjišťování potřeb. Umění  pokládat otázky. Umění naslouchat. Zásady aktivního naslouchání.  Poskytování  informací o produktu.  Parametr - užitek - apel na zákazníka. Neverbální komunikace.

Zásady jednání se zákazníky po telefonu  

Co dělat a nedělat při telefonování. Jakých chyb se nejčastěji dopouštíme. Jak profesionálně zahájit, vést a  ukončit rozhovor.     

Význam chování při jednání se zákazníky  

Jakou důležitost přikládáte  chování při jednání s lidmi? Videofilm  "Kdyby pohledy  zabíjely". Jaké chování jednání s lidmi usnadňuje a jaké  ztěžuje.

Jednání s různými typy zákazníků  

Jak rozpoznat jednotlivé typy obtížných zákazníků a jak s nimi jednat.  

Vyřizování reklamací a stížností

Přístup k reklamacím a stížnostem zákazníků. Stěžující zákazník je náš poradce, který nám radí zdarma. Je pravdou, že stěžujícího zákazníka definitivně ztrácíme? Pokud nedostáváme stížnosti, znamená to, že jsou  naši zákazníci  s námi  naprosto spokojeni? Jak vyřizovat stížnosti a  reklamace. Zákazník, který se  nikdy  nevrátí.          

Rozvíjení vztahů se zákazníky

Nezapomínejte na své zákazníky. Nedopusťte, aby zákazníci zapomněli na vás.

Jak pečovat o zákazníka - profesionální obsluha

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.