EFEKTIVNÍ PSANÝ PROJEV

Kurz na míru

Základní info

Pokud chcete získat náskok před konkurencí, musí být z každého psaného projevu Vaší firmy na první pohled zřejmá profesionalita!

Psaný projev zaměstnanců může zlepšit nebo naopak vážně poškodit image vaší firmy. Důležitá je stručnost, věcnost, obsahová správnost, ale i patřičný styl a forma.

Schopnost správně komunikovat v písemné formě patří mezi klíčové dovednosti!

Cíl kurzu

·Cílem kurzu je pomoci účastníkům zlepšit svůj písemný projev v obchodním styku, jako je dopis, e-mail, vzkaz, zpráva nebo návrh.

·Umožnit účastníkům uplatnit praktické a vyzkoušené postupy v písemné komunikaci.

Na co kurz klade důraz?

Tento kurz je výrazně interaktivní. Účastníci budou v průběhu kurzu používat písemnou formu komunikace.

Absolventi kurzu budou schopní:

·správně aplikovat zásady a postupy efektivní písemné komunikace

·zvolit stylistickou formu písemného projevu vhodnou pro daný případ a typ komunikace

·v písemné komunikaci se vyjádřit jednoznačně, stručně, výstižně a na profesionální úrovni

·ušetřit čas, díky lepším písemných schopnostem a způsobu zpracování korespondence

·rozlišit výhody a nevýhody různých forem psané komunikace -- dopisu, e-mailu, vzkazu, zprávy a návrhu.

Obsah kurzu:

·využití principu "POWER"

·přehled základních pravidel písemného projevu -- srozumitelnost, stručnost, přesnost -- a gramatická správnost

·jednoduchost vyjádření -- jak se vyhnout žargonu, slangu a obtížně srozumitelným slovům

·volba vhodného tónu a stylu komunikace

·efektivní používání faktů, čísel, diagramů, grafů a dodatků k dokumentu

·ujasnění účelu a záměru dokumentu

·sběr a třídění informací

·strukturování dokumentu a profesionální podání informací

·zaměření na to, co čitatel očekává -- jednoznačnost a srozumitelnost vyjádření

·dojem z dokumentu, oživení písemné komunikace

·očekávání námitek a jejich pozitivní odvracení

·zabezpečení proti nesprávné interpretaci

·posilování slovní zásoby a jazykových dovedností

·příklady a praktická cvičení v písemné komunikaci


EFEKTIVNÍ PSANÝ PROJEV

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.