ZVLÁDÁNÍ MANAŽERSKÉ ROLE

Kurz na míru

Základní info

Řízení práce ostatních je komplexní a složitý úkol, se kterým se často potýkají manažeři bez ohledu na míru jejich profesionální zkušenosti. Tento kurz poskytuje ucelený přehled dovedností a technik, které musí manažer dokonale ovládnout, aby ve své roli úspěšně obstál.

 

Cíl kurzu:

Kurz je pojat jako interaktivní a jeho velká část je věnovaná praktickému nácviku jednání v realistických modelových situacích, ve kterých účastníci využívají a rozvíjí dovednosti nezbytné k vedení a motivování podřízených.

Absolventi kurzu budou schopni:

·aplikovat manažerské dovednosti při řízení lidí

·stanovovat cíle pro jednotlivce a tým

·efektivně komunikovat se členy týmu

·motivovat a usměrňovat

·zvládat situace, kdy podřízený podává špatné výkony

·zvládat problémové členy týmu a konfliktní situace

·být asertivní a zároveň konstruktivně naslouchat

Obsah kurzu

·úloha manažera

·organizování vlastní práce

·řízení vs. vedení lidí

·rozhodování

·řízení a motivování

·asertivita

·delegování

·hodnocení výkonnosti

·osobní akční plánování

Účastníci hodnotí vlastní projev i projev ostatních v modelových situacích. Zpětná vazba je podávána pozitivním způsobem, který posiluje sebedůvěru. Silné stránky jsou vyzdvihovány a slabé citlivě probírány. Účastníci obdrží podrobné, praktické učební materiály, se kterými budou moci pracovat i v budoucnu.

Využíváme audiovizuální techniku, aby se účastníci mohli vidět tak, jak je vidí ostatní. Získají trvalý záznam o svých pokrocích a budou moci využít tuto užitečnou učební pomůcku i v budoucnu.

ZVLÁDÁNÍ MANAŽERSKÉ ROLE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.