Základy programování ve Visual Basic .NET

Kurz na míru

Základní info

* Základní prvky jazyka


* Datové typy


* Třídy a objekty


* Členské proměnné


* Metody


* Vlastnosti


* Specifikátory přístupu k proměnným a metodám


* Parametry volání metod


* Virtuální metody, potlačování


* Rozhraní


* Uživatelské atributy


* Ošetření chyb


* Vytváření uživatelského rozhraní, formuláře, ovládací prvky


* Úvod do ADO.NET

Základy programování ve Visual Basic .NET

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.