ZÁKLADY MARKETINGU

Kurz na míru

Základní info

ZÁKLADY MARKETINGU

Že není problémem něco vyrobit, ale především prodat, to ví každý, kdo se touto problematikou zabývá. Tento kurz vám ukáže, co to marketing vlastně je, kde všude se objevuje a jak ho lze využívat ve svůj prospěch. Naučíme vás rozpoznávat vaše silné i slabé stránky, příležitosti i hrozby. Budeme se věnovat životnímu cyklu výrobků a služeb, inovačnímu procesu atd.

Obsah:

  • Marketing v současném tržním hospodářství
  • Oblasti aplikace marketingu
  • Marketingový výzkum
  • Marketingové strategie

více na www.firemnivzdelavani.cz 

ZÁKLADY MARKETINGU

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.